زبانه های عمودی زبانه های عمودی

1. زبانه‌های عمودی

این ویژگی زبانه‌ها را به صورت عمودی در حاشیه‌ی مرورگر لیست می‌کند. هنگامی که کاربر به صورت همزمان با زبانه‌های زیادی کار می‌کند، حالت نمایش افقی زمان زیادی از کاربر برای پیدا کردن و تغییر زبانه‌ی جاری می‌گیرد. زبانه‌های عمودی علاوه بر مدیریت بهتر فضا، امکان دیدن تیتر همه‌ی زبانه‌ها را به کاربر می‌دهند.

همچنین هنگامی که کاربر نخواهد لیست زبانه‌های باز شده را مشاهده کند و لازم داشته باشد که از تمام فضای مرورگر برای مشاهده‌ی صفحات وب استفاده کند می‌تواند این نوار حاشیه‌ای را در حالت خودکار قرار دهد و تنها وقتی نوار باز شود که کاربر با ماوس روی آن برود یا زبانه‌ای را ببندد یا باز کند.

همچنین کاربر می‌تواند عرض این نوار را مطابق میل خود کم یا زیاد نماید.

زبانه های عمودی

با کشیدن یک زبانه و قراردادن آن بر روی زبانه‌ی دیگری می‌توان آن را به فرزند زبانه‌ی دوم تبدیل کرد. همچنین می‌توان این درخت را گسترش داد. با این کار می‌توان زبانه‌هایی که مرتبط هستند را به طریق مناسب دسته‌بندی کرد.

برای دسترسی به تنظیمات این ویژگی کاربر می‌تواند از منوی ابزارها، گزینه‌ی زبانه‌های عمودی را انتخاب کند.

در این بخش کاربر می‌تواند نحوه‌ی قرار گیری زبانه‌ها (یعنی افقی/عمودی بودن آن‌ها) را تعیین کند.

زبانه های عمودی

راهبر راهبر