گروه‌هاي زبانه و سازماندهي آن ها گروه‌هاي زبانه و سازماندهي آن ها

گروه‌هاي زبانه و سازماندهي آن ها

گروه‌هاي زبانه (همچنين بعنوان چشم انداز شناخته مي‌شود) راه آسانی برای سازماندهی تعداد زیادی زبانه هستند. با گروه‌هاي زبانه، شما مي‌توانيد بصورت بصري زبانه‌هاي مرتبط با هم را گروه بندي‌ كنيد، بين گروه‌ها سوئيچ كنيد و با سرعت بين تمام زبانه‌هاي خود جستجو كنيد. اين مقاله باعث خواهد شد كه شما ده‌ها تن از زبانه‌ها را در هيچ زماني داشته باشيد.

چرا بايد از گروه‌هاي زبانه استفاده كنم؟

اگر شما به زبانه عادت داشته باشيد پايان يافتن با تعداد زيادي زبانه منظم تر از جايگذاري آنها در نوار زبانه‌هاست. گروه‌هاي زبانه براي شما ساخته شده است. آنها همچنين براي گروه‌بندي زبانه‌هاي كار و سپس سوئيچ كردن بين آنها بسيار عالي هستند. مراحلي كه در ادامه اين مقاله آمده است را امتحان كنيد- شما به سرعت خواهيد ديد كه چقدر مفيد هستند.

چگونه يك گروه زبانه بسازم؟

اگر هنوز تعدادي از اين زبانه‌هاي باز براي كار با آنها را نداريد، هم اكنون اين كار را انجام دهيد.

1- نمايي از گروه‌هاي زبانه را با كليك بر روی ليست تمام زبانه‌ها در سمت راست نوار زبانه وارد كنيد و گروه‌هاي زبانه را انتخاب كنيد.

 • * براي كساني از شما كه كليدهاي ميانبر صفحه كليد را دوست دارند مي‌توانيد از دستور ctrl+ shift+ E استفاده كنيد.

 

2- هنگاميكه شما براي اولين بار وارد نماي گروه‌هاي زبانه شده‌ايد، شما پيش نمايش بند انگشتي از تمام زبانه‌هايتان در يك گروه خواهيد ديد. ساخت يك گروه جديد به سادگي بيرون كشيدن يك زبانه از گروه و سپس كشيدن دومي در بالاي آن است يك جعبه اطراف آنها كشيده مي‌شود. شما مي‌توانيد اضافه كردن زبانه‌ها را به آن گروه جديد ادامه بدهيد و مي‌توانيد گروه‌هاي بيشتري ايجاد كنيد.

 

3- وقتي كه شما اين كار را انجام داديد فقط كافيست روي يك زبانه كليك كنيد تا از نما خارج شويد. شما به ساینا باز خواهيد گشت، زبانه‌اي كه رويش كليك كرديد فعال خواهد شد و تنها زبانه‌هاي آن گروه قابل مشاهده خواهند بود.

آن را امتحان كنيد: هنگاميكه شما اولين گروه را ايجاد كرديد، دكمه گروه زبانه به انتهاي سمت راست نوار زبانه اضافه خواهد شد تا به شما راهي بدهد كه با يك كليك به عقب به گروه‌هايتان بازگرديد.

 

چگونه مي‌توانم بين گروه‌هاي زبانه سوئيچ كنم؟

سوئيچ كردن بين گروهها آسان است. با كمي تمرين، تقريباً بصورت خودكار در مي‌آيد.

1- بر روي دكمه گروه زبانه در سمت راست نوار زبانه كليك كنيد.

 • *كساني از شما كه به كليدهاي ميانبر علاقمند هستند مي‌توانند از ctrl+ shift+ E استفاده كنند.

2- بر روي يك زبانه در گروهي كه مي‌خواهید به آن سوئيچ كنيد كليك كنيد و شما از نما خارج خواهيد شد و به ساینا باز خواهيد گشت. زبانه‌اي كه رويش كليك كرديد فعال خواهد شد و تنها زبانه‌هاي آن گروه قابل مشاهده هستند.

 • كليدهاي ميانبر `Ctrl+ به شما اجازه مي‌دهند كه به گروه‌ زبانه بعدي برويد و Ctrl + Shift + `براي رفتن به گروه زبانه قبلي هستند.

آن را امتحان كنيد : گروه‌هاي زبانه براي گروه بندي زبانه‌هاي كار بسيار عالي هستند.

بعنوان مثال، شما ممكن است يك گروه از زبانه‌ها مربوط به جستجو براي يك هديه و يك گروه ديگر براي پرداخت صورتحساب خود بصورت آن‌لاين داشته باشيد. سعي در ايجاد گروه‌هايي براي چيزهايي كه شما بطور معمول بصورت آن‌لاين انجام مي‌دهيد و استفاده از زبانه براي سوئيچ بين آنها اين يك راه آسان براي سازمان يافته بودن است.

چگونه مي‌توانم از طريق زبانه‌هايم جستجو كنم؟

به سرعت پيدا كردن يك زبانه – به مراتب راحتتر از پيدا كردن يك سوزن در انبار كاه است.

1- بر روي دكمه گروه زبانه در سمت راست نوار زبانه كليك كنيد.

 • كساني از شما كه كليدهاي ميانبر را دوست دارند مي‌توانيد از ctrl+ shift+ E استفاده كنید.

2- بر روي دكمه جستجو در سمت راست پنجره كليك كنيد تا جعبه جستجو بالا بيايد و سپس تنها اسم زبانه‌اي كه سعي در يافتنش داريد را تايپ كنيد.

 • *يا فقط شروع به تايپ كنيد و جستجو بطور خودكار اتفاق خواهد افتاد.

3- همان طور كه شما تايپ مي‌كنيد، زبانه‌هايي كه با جستجوي شما مطابق هستند پررنگ مي‌شوند فقط كافيست روي زبانه كليك كنيد تا انتخابش كنيد و به ساینا باز خواهيد گشت.

 

 • *اگر بيش از يك پنجره باز ساینا داريد، ممكن است شما زبانه‌ها را از پنجره‌هاي ديگه ببيند كه با ليست جستجوي شما در پايين پنجره مطابقت دارد. كليك بر روي يكي از آنها شما را به آن پنجره زبانه و گروه ساینا سوئيچ مي‌كند.

چگونه مي‌توانم گروه‌هاي زبانه‌ام را سازماندهي كنم؟

گروه‌هاي زبانه مي‌توانند به راحتي تغيير اندازه بدهند، دوباره مرتب و نام گذاري شوند. هنگاميكه با يك گروه كار انجام مي‌دهيد مي‌توانيد آن را ببنديد و به يك باره از شر همه زبانه‌هايش خلاص شويد.

1- بر روي دكمه گروه زبانه در سمت راست نوار زبانه كليك كنيد.

كساني از شما كه به ميانبرهاي صفحه كليد علاقه‌مند هستيد مي‌توانيد از ctrl+ shift+ E استفاده كنيد.

 • تغيير اندازه گرو‌ه‌هاي زبانه – كليك كنيد و بکشید دستگيره تغيير اندازه را در گوشه پايين سمت راست از يك گروه تا آن را بزرگتر يا كوچكتر كنيد. همانطور كه شما گروه را تغيير اندازه مي‌دهيد، زبانه‌ها مطابق‌ با آن بزرگتر يا كوچكتر مي‌شوند.
 • اگر شما گروه را به اندازه كافي كوچك كنيد، زبانه‌ها در بالاي يكديگر انباشته مي‌شوند. در زير اين پشته يك دكمه پيش نمايش ظاهر خواهد شد. دكمه پيش نمايش را كليك كنيد تا ببينيد كدام زبانه‌ها در پشته بدون تغيير اندازه گروه هستند.
 • چينش دوباره گروه‌هاي زبانه – كليك كنيد و بكشيد بر روي يك منطقه خالي در امتداد دو طرف و يا پايين يك گروه تا آن را اطراف صفحه نمايش به حركت در آوريد.
*
 • نام گذاري گروه‌هاي زبانه – در كنار آيكون مداد در بالاي يك گروه كليك كنيد و يك نام براي آن تايپ كنيد سپس فقط كليد ورود (Enter) را فشار دهيد يا بر روي برخي ديگر از قسمت‌هاي پنجره كليك كنيد.
 • *بستن گروه‌هاي دسته – هر گروه زبانه يك دكمه بستن در گوشه بالا سمت راست دارد. كليك بر روي آن باعث بسته شدن آن گروه و تمام زبانه‌هايش مي‌شود.
*
 • اگر تصادفاً يك گروه زبانه را بستيد مي‌توانيد بر روي دكمه undo close Group كليك كنيد تا آن را قبل از خروج از نماي چشم انداز باز گردانيد.

راهبر راهبر