اخبار اخبار

تعداد دانلودهای ساینا از مرز 300000 گذشت

تعداد دانلودهای ساینا از مرز 300000 گذشت

ضمن تشکر از استقبال مردم، تعداد دانلودهای محصولات ساینا از وبسایت رسمی محصول بیش از سیصدهزار مورد بوده است. لازم به ذکر است که بسیاری از کاربران محصول را از طریق سایت های دیگر دریافت کرده اند و بسیاری دیگر از طریق دوستان و همکاران دریافت میکنند. براوردها به مراتب بیشتر از این مقدار است.

تاریخ انتشار مطلب: 29 آذر 1392
بازدید ها: 815