حذف وب سايت ها از پيشنهادات نوار آدرس حذف وب سايت ها از پيشنهادات نوار آدرس

حذف وب سايت ها از پيشنهادات نوار عالي

زمانيكه تایپ کردن در نوار مكان ( كه همچنين نوار آدرس يا " نوار عالي" نيز ناميده مي‌شود) را شروع مي‌كنيد، ساینا يك ليست كشويي از سايت‌هاي پيشنهاد شده را نشان مي‌دهد. اين مقاله توضيح مي‌دهد كه چگونه يك يا تمام موارد را از تاريخچه نوار مكان پاك كنيد.

پاكسازي تمام موارد براي يك سايت

1- در بالاي پنجره ساینا، بر روي دكمه ساینا كليك كنيد، به منوي تاريخچه برويد و نمايش همه تاريخچه را انتخاب كنيد تا پنجره كتابخانه باز شود.

2- در گوشه بالا سمت راست، نام وب سايتي كه مي‌خواهيد در فيلد تاريخچه جستجو فراموش شود را تايپ كنيد و ورود را فشار دهيد.

3- در ليست نتايج، بر روي سايتی كه مي‌خواهيد فراموش شود كليك راست كنيد و گزينه در مورد اين سايت را فراموش كن را انتخاب كنيد.

نكته: استفاده از گزينه در مورد اين سايت را فراموش كن، تمام آثار آن سايت را از تاريخچه‌تان حذف خواهد كرد.

4- پنجره كتابخانه را ببنديد.

پاك كردن يك مورد از تاريخچه نوار مكان

1- براي پاك كردن يك مورد از تاريخچه نوار مكان، بر روي فلش كشويي در نوار مكان كليك كنيد.

2- كليد فلش رو به پايين را فشار دهيد يا موشواره را حركت دهيد تا ورودي براي پاك كردن برجسته شود.

3- براي پاك كردن مورد برجسته، كليد حذف كردن را از صفحه كليدتان فشار دهيد.

مورد حذف شده است.

پاك كردن تمام موارد از تاريخچه نوار مكان

نكته: اگر شما اقلامي را با ستاره مشاهده كرديد، آنها نشانك‌ها هستند نه بخشي از تاريخچه موردتان. اين بخشي از ويژگي نوار عالي ساینا است.

1- در بالاي پنجره ساینا، برروي دكمه ساینا كليك كنيد و به منوي تاريخچه برويد و پاك كردن تاريخچه اخير .. را انتخاب كنيد.

2- در پنجره پاك كردن تاريخچه اخير، محدوده زماني براي پاك كردن را : به همه چيز، تنظيم كنيد.

  • 3- نزديك جزئيات، بر روي دكمه فلش كليك كنيد. سپس تاريخچه مرور و دانلود را انتخاب كنيد.
    • نكته: مطمئن شويد موارد ديگري كه نمي‌خواهيد پاك شوند انتخاب نشده باشند.

4- براي پاك كردن تمام موارد در تاريخچه نوار مكان، هم اكنون پاك شود را فشار دهيد. تاريخچه نوار مكان پاك شده است.

راهبر راهبر